Ny rapport: – Ikke empirisk grunnlag for å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong

Les artikkelen på bygg.no