Contiga bygger Sundtkvartalet i Oslo

Denne høsten setter vi opp råbygget i Sundtkvartalet i Oslo.

Skanska er vår oppdragsgiver på dette flotte prosjektet; 33.000 m2 fordelt over seks etasjer inkl. kjeller. Midt i bygget er det en integrert flerbrukshall, og over denne har vi nå montert store fagverk som skal bære store atriumområder med glasstak.

Vårt bidrag til et av markedets mest miljøvennlige bygg er 30.000m2 hulldekker, 700 tonn stål, 3.200 m2 vegger og 340 tonn betongsøyler/bjelker.

Byggherrens mål for bygget er energiklasse A iht. energimerkeordningen, passiv-hus standard og sertifisering etter BREEAM NOR Exellent. Underveis i byggetiden er arbeidsplassen sertifisert til grønn arbeidsplass, så miljøet er absolutt i fokus i alle ledd. Byggearbeidet kan følges på Skanskas blogg.

Sundtkvartalet 4 Sundtkvartalet 3Sundtkvartalet 2